MEĐUNARODNI PREVOZ

Cena prevoza u međunarodnom prevozu se obračunava prema kilometraži i iznosi 1,50 eur/km. Prevoz obavljamo po celoj Evropi. U najvećem broju slučajeva olakšan nam je prelazak državnih granica zbog prirode usluge koju obavljamo, tako da se izbegavaju gužve i višesatna čekanja.

POSEBNI USLOVI

Računa se samo jedan pravac u kojem se transportuje nepokretna ili teško pokretna osoba.
Uz osobu koja se prevozi moze da se preveze do 2 osobe u pratnji.

Za precizniji obračun cene molimo vas da nas kontaktirate na telefon 065 3777765, na e-mail: info@sanitaks.rs