DNEVNA TARIFA 07:00 – 21:00

Sanitetski prevoz do aerodroma “Nikola Tesla” je od 6.000,00 RSD.

Prevoz do banje u Mladenovcu je od 8.000,00 RSD.

Prevoz do banje u Slankamenu je od 9.000,00 RSD.

NOĆNA TARIFA I TARIFA ZA VIKEND I PRAZNIKE

Noćna tarifa, kao i vožnja vikendom i praznicima uvećava se za 40% osnovne cene u dnevnoj tarifi. Za precizniji obračun cene molimo vas da nas kontaktirate na telefon 065 3777765, na e-mail: info@sanitaks.rs